من انگیزه ام رو از دست دادم

ای بابا چرا درس خوندنم نمیاد. الان سه ماهه که دارم اطل و باطل می چرخم دو روز زبان می خونم 10 روز نمی خونم. نمی دونم کسی این شرایطو تجربه کرده یا نه. ولی من واقعا به یه نقطه استارت احتیاج دارم. وقتی خیل عظیم کتابها رو می بینم سرم سوت می کشه همینطور شرایط مهاجرت هم سختتر می شه و من همچنان رو خونه اول وایستادم گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

/ 2 نظر / 28 بازدید
بیتا

واییییی من مدارکم اسس شده دارم دیونه میشم پشت سد ایلتس موندم.... و واقعا نمیدونم چی میشه....اینروزا یا استرس میخونم

بیتا

من اینقدر از خودم مطمئن بودم شروع کردم چون 4 سال پیش گرفته بودم ایلتسو فکر کردم اگه مو ن سطح باشه میتونم بگیرم ولی واقعا الان بد نمره میدن و سطح امتحان سخت شده. نمیدونم الان با استرس میخونم که یه وقت مدرکم که اسس شده باطل نشه......