اندر باب مهاجرت

می گم چطوره بجای مهاجرت به استرالیا برای مهاجرت به کانادا اقدام کنم نمره ایلتس لازم رو هم که دارمو به قول ما جنوبیا خِلاص ...

راحت می شم از این زبان خوندن. شوخی کردم بابا، مگه می شه؟! منو جا زدن محاله، من شاخ ایلتسو می شکنم حالا ببینید کی گفتم خندهخنده خنده

/ 0 نظر / 30 بازدید