شرایط ویزاهای 189-190-489-476

ویزای 190

کلاس 190 ویزای اقامت دائم با قید و شرط استرالیا می باشد که برای 5 سال اقامت دائم استرالیا را فرد اعطاء می کند شرط این ویزا برای صدور تعهدی است که شما به یکی از ایالتهای استرالیا می دهید که برای مدت 2 سال اول ورود در آن ایالت کار و زندگی کنید

کسانی که این ویزا را دریافت می نمایند می توانند

1 در هر نقطه از کشور استرالیا کار و زندگی کنند (2 سال اول ورود باید در ایالت اسپانسر کننده باشد)

2 در مدارس ، دانشگاهها ، مراکز فنی و حرفه ایی تحصیل نمایند

3 خدمات درمانی به صورت یارانه از طریق مدیکر و طرح مزایای دارویی دریافت کنند

4 اسپانسر افراد دیگر برای دریافت ویزا بشوند (البته شروط دارد)

5 بسیاری از خدمات دولتی استرالیا را از بدو ورود می توانند استفاده نمایند

6 اگر فرزندی از ایشان متولد شود مقیم و شهروند استرالیا خواهد شد

شرایط اخذ ویزای 190 استرالیا

شما برای اینکه بتوانید این ویزا را دریافت نمایید ابتدا باید امتیازات خود را جمع بزنید که حداقل به 60 امتیاز برسد و بعد شروع به ادامه کار نمایید

قدم اول باید در شغل و تحصیلات شما حتما در لیست CSOL 1-2 استرالیا باشد

http://www.immi.gov.au/skilled/sol/

قدم دوم اینکه در قسمت روبروی هر شغل در لیست بالا نام سازمان ارزشیابی کننده آن شغل ذکر شده ، که شما باید با توجه به شرایط آن سازمان مدارک خود را تهیه و به آن سازمان ارسال کنید تا به شما نامه ارزشیابی داده شود (معمولا مدت زمان ارزشیابی مدارک بین 1 تا 4 ماه بسته به سازمان ارزشیابی کننده متفاوت است)

قدم سوم اینکه شما بایستی پرونده خود را برای انتخاب شدن در سامانه EOI اداره مهاجرت استرالیا ثبت کنید

www.skillselect.gov.au

قدم چهارم گرفتن اسپانسر ایالتی می باشد هر کدام از ایالتهای استرالیا لیست مشاغلی را منتشر کرده اند که اگر شغل شما در لیست مربوطه باشد می توانید مدارک خود را به آن ایالت ارسال کنید و از آنجا اسپانسرشیپ دریافت کنید دقت داشته باشید منظور از اسپانسرشیپ ایالتی گرفتن کار یا کارفرما نیست فقط ایالت 5 امتیاز به شما کمک می کند شما هم باید 2 سال اول ورود را در آن ایالت زندگی کنید

قدم پنجم اینکه بعد از گرفتن دعوتنامه و قبولی در EOI باید ظرف مدت 60 روز در سایت اداره مهاجرت استرالیا  پرونده خودتان را برای درخواست این ویزا ثبت می کنید

برای این ویزا داشتن آیلتس حداقل 6 الزامی می باشد در نظر داشته باشید امتیاز آیلتس 6.0 صفر می باشد اما برای درخواست ویزا شرط الزامیست

 

ویزای 489

کلاس 489 ویزای اقامت موقت با قید و شرط استرالیا می باشد که برای 4 سال اقامت موقت استرالیا را فرد اعطاء می کند شرط این ویزا برای صدور تعهدی است که شما به یکی از ایالتهای استرالیا می دهید که برای مدت 2 سال اول ورود در آن ایالت کار و زندگی کنید

کسانی که این ویزا را دریافت می نمایند می توانند

1  (2 سال اول ورود باید در منطقه اسپانسر کننده باشد)

2 بعد از 2 سال زندگی در مناطق تعیین شده استرالیا ویزای اقامت دائم دریافت کنند

شرایط اخذ ویزای 489 استرالیا

شما برای اینکه بتوانید این ویزا را دریافت نمایید ابتدا باید امتیازات خود را جمع بزنید که حداقل به 60 امتیاز برسد و بعد شروع به ادامه کار نمایید

 

قدم اول باید در شغل و تحصیلات شما حتما در لیست CSOL 1-2 استرالیا باشد

 

http://www.immi.gov.au/skilled/sol

قدم دوم اینکه در قسمت روبروی هر شغل در لیست بالا نام سازمان ارزشیابی کننده آن شغل ذکر شده ، که شما باید با توجه به شرایط آن سازمان مدارک خود را تهیه و به آن سازمان ارسال کنید تا به شما نامه ارزشیابی داده شود (معمولا مدت زمان ارزشیابی مدارک بین 1 تا 4 ماه بسته به سازمان ارزشیابی کننده متفاوت است)

قدم سوم اینکه شما بایستی پرونده خود را برای انتخاب شدن در سامانه EOI اداره مهاجرت استرالیا ثبت کنید

www.skillselect.gov.au

قدم چهارم گرفتن اسپانسر ایالتی می باشد هر کدام از ایالتهای استرالیا لیست مشاغلی را منتشر کرده اند که اگر شغل شما در لیست مربوطه باشد می توانید مدارک خود را به آن ایالت ارسال کنید و از آنجا اسپانسرشیپ دریافت کنید دقت داشته باشید منظور از اسپانسرشیپ ایالتی گرفتن کار یا کارفرما نیست فقط ایالت 5 امتیاز به شما کمک می کند شما هم باید 2 سال اول ورود را در آن ایالت زندگی کنید

قدم پنجم اینکه بعد از گرفتن دعوتنامه و قبولی در EOI باید ظرف مدت 60 روز در سایت اداره مهاجرت استرالیا  پرونده خودتان را برای درخواست این ویزا ثبت می کنید

برای این ویزا داشتن آیلتس حداقل 6 الزامی می باشد در نظر داشته باشید امتیاز آیلتس 6.0 صفر می باشد اما برای درخواست ویزا شرط الزامیست

 

ویزای 476

کلاس 476 ویزای اقامت موقت استرالیا می باشد که برای 18 ماه اقامت موقت استرالیا را فرد اعطاء می کند

شرایط اخذ ویزای 476 استرالیا

1 سن شما بایستی زیر 31 سال تمام باشد

2 مدرک شما بایستی حتما مهندسی باشد

3 نمره آیلتس شما بایستی حداقل 6.0 باشد

4 فرد باید فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های امیر کبیر یا تهران باشد

5 از تاریخ فارغ التحصیلی 2 سال بیشتر سپری نشده باشد

برای اخذ ویزا این ویزا در سایت اداره مهاجرت استرالیا  پرونده خودتان را ثبت می کنید (مدت زمان صدور ویزا بین 4 تا 7 ماه بسته به پرونده شما متغیر است)

/ 0 نظر / 534 بازدید