آخرین لیست مشاغل درخواستی ایالتهای استرالیا - ویزای اسپانسر ایالتی - 2013/07/01

آخرین لیست مشاغل درخواستی ایالتهای استرالیا برای ویزای اسپانسر ایالتی 

اسپانسر از ساوت استرالیا – آدلاید South Australia – Adelaide  

https://www.migration.sa.gov.au/snol_data

 اسپانسر از ویکتوریا – ملبورن Victoria- Melbourne  

http://www.liveinvictoria.vic.gov.au/visas-and-immigrating/occupation-lists/state-nomination-occupation-list-for-victoria

اسپانسر از وسترن استرالیا – پرت Western Australia- Perth  

http://www.migration.wa.gov.au/SKILLEDMIGRATION/Pages/Occupationsindemand.aspx

اسپانسر از نورسن تریتوری – داروین Northern Territory- Darwin  

http://www.migration.nt.gov.au/visa/sol.html

 اسپانسر از کوئنزلند – بریزبین Queensland- Brisbane  

http://www.workliveplay.qld.gov.au/content0544.html?id=3703

اسپانسر از ای سی تی – کانبرا ACT- Canberra  

http://www.canberrayourfuture.com.au/portal/migrating/article/act-occupation-list/

اسپانسر از نیوسات ولز - سیدنی NSW – Sydney  

http://www.business.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visa-and-migration/state-migration-plan

 

/ 0 نظر / 25 بازدید