حال این روزهاى اهواز

گر ساقه ى ما اسیر خرمنکوب است

          یا سمت جنوب باز هم آشوب است

              یک توده خاک است خودش خواهد رفت

                 تهران!

                 تو بخواب حال ماها خوب است.

الان حدود ٧-٨ ساله که با یه سرما خوردگى کوچیک دو ماهه تمام درگیر مى شم.  قبلنا اینطورى نمى شدم شاید هم بخاطر آلودگى شدید هواى اهواز بوده باشه.  تا یه خورده هواى تهران آلوده مى شه همه ى رسانه ها صداشون درمیاد ولى در تمام این سالها ظلم خیلى بزرگى به این مردم نجیب خوزستانى شده به خدا...

/ 0 نظر / 49 بازدید