شروعی دوباره

همچون موج در دریای وجودت غوطه ور باش و متلاطم تا لحظه ای آرامش نداشته باشی زیرا با آرامش انسان به عدم رهنمون می شود.

مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
آذر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
8 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
1 پست